Werkgeluk

Werken is voor veel mensen een substantieel deel van hun leven. Toch is maar 13% van de wereldbevolking echt gelukkig op het werk. Uit onderzoek blijkt dat geluk leidt tot 21% meer productie en 37% minder ziekteverzuim. Werkgeluk is precies dát wat medewerkers zoeken bij een organisatie, maar hangt samen met verschillende factoren zoals collega’s, de thuissituatie, de werkplek enzovoorts. De definitie van werkgeluk is voor ieder bedrijf dan ook anders en is afhankelijk van de behoefte van de medewerkers. Het is daarom goed om te weten wat werkgeluk voor jouw medewerkers betekent.

Wil jij het werkgeluk van jouw werknemers verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Of ben jij zelf opzoek naar meer werkgeluk? Overweeg dan eens werkgelukcoaching.

Wat maakt mensen eigenlijk gelukkig op het werk?
Geluksfactor #1 Relaties

Een goede relatie met je collega’s en je leidinggevende. Een cultuur waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Een van de meest basale behoeften van de mens is die aan contact. Ook op ons werk hebben we de behoefte om het fijn te hebben met de mensen om ons heen. Een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk is dan ook het vermogen om goede relaties aan te gaan en te onderhouden. Positieve relaties – ook op het werk – worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid. De ander is er voor je als je hem of haar nodig hebt, jullie kunnen open en eerlijk zijn tegen elkaar en de relatie kan tegen een stootje. Als relaties hieraan voldoen, voelen medewerkers zich vitaler, voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze meer geneigd om anderen in de groep te helpen.

Geluksfactor #2 Uitdaging

De mogelijkheid hebben om het beste van jezelf te laten zien en steeds beter te worden. Uitgedaagd worden en de vrijheid krijgen om te experimenteren (mét goede begeleiding).

Presteren doen we niet alleen om een doel te bereiken. Velen van ons vinden presteren op zichzelf plezierig. Mensen die veel uitdaging op het werk ervaren, zien hun werk als een plek om de eigen kennis en kunde te versterken en avonturen aan te gaan. Maar de taken mogen ook weer niet té uitdagend zijn. Verder moet duidelijk zijn waaraan een goede prestatie moet voldoen. Als medewerkers onzeker zijn over hun functioneren, levert dat stress op, en negatieve stress staat werkgeluk in de weg. Medewerkers die zich uitgedaagd voelen, leren sneller en zijn vaker engaged. Ze werken effectiever en blijken creatiever.

Geluksfactor #3 Betekenis

Het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient. Je werk belangrijk vinden en betrokken zijn bij het eindresultaat.

Werk wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Uit onderzoek blijkt echter dat veel werknemers heel positief tegenover hun werk staan en het als zeer betekenisvol ervaren. Velen zien werk bovendien als een manier om in het leven bij te dragen aan een ‘groter goed’. Werk dat als betekenisvol wordt ervaren, draagt bij aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme, hoop en een algemeen gevoel van welzijn. Werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren, zijn ook minder vaak afwezig, hebben minder kans op een burn-out en besteden meer tijd aan hun baan buiten de contracturen. Je ervaart je werk als betekenisvol als je je persoonlijke drijfveren en waarden op één lijn liggen met die van de organisatie.

Geluksfactor #4 Positieve emoties

Om je goed te voelen, heb je positieve emoties nodig, zoals tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid.

Opvallend genoeg is er weinig overeenstemming onder wetenschappers over wat een emotie is. Wel is men het eens over de impact van emoties. Negatieve emoties veroorzaken over het algemeen vrij specifiek gedrag. Wie angstig is, vlucht. En wie boos is, verheft zijn stem en gaat misschien zelfs over tot geweld. Positieve emoties hebben een iets minder specifiek, maar wel duidelijk meetbaar effect. Ze maken mensen ruimdenkender en zorgen er ook voor dat ze veel verschillende soorten gedrag kunnen laten zien. Mensen die veel positieve emoties hebben, maken verder makkelijker contact, zijn creatiever, kunnen beter met negatieve emoties omgaan, staan meer open voor nieuwe informatie en presteren beter.

Geluksfactor #5 Flow

Het gevoel dat je helemaal opgaat in wat je doet. Je vergeet de tijd, vergeet jezelf, bent geconcentreerd en geïnspireerd en voelt je na afloop heel voldaan.

Met flow bedoelen we een staat van optimale aanwezigheid, totale concentratie. Veel mensen ervaren deze toestand als enorm prettig en daarmee is het een belangrijke factor voor werkgeluk. Er zijn 3 dingen die mensen helpen om ‘in flow’ te komen: intrinsieke motivatie, plezier en uitdaging. Ook werkomstandigheden hebben invloed. Denk bijvoorbeeld aan comfort of werkuren. Werknemers die regelmatig in een staat van flow verkeren, zijn meer gemotiveerd, presteren beter en maken makkelijker contact.

Wil je meer informatie over werkgelukcoaching? Klik hier:

Werkgelukcoaching